A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

https://www.pharmaselect.cz/uploads/infografika/produkty.png

PRODUKTY

Společnost Pharmaselect vyrábí léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely i doplňky stravy pro širokou škálu oblastí ve zdravotnictví. Naše portfolio tvoří inovativní a zavedené produkty. Přední pozice na světě zaujímáme např. v oftalmologii. Kromě oftalmologie se specializujeme také na léčbu bolesti, nachlazení, Dny a dodáváme do nemocnic vysoce specifické léčebné produkty.

Naše portfolio v České republice je rozděleno do tří hlavních kategorií:
Léčba bolesti   •   Oftalmologie   •   Nemocniční produkty
Volně prodejné produkty jsou k dostání např. v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku, Slovensku a stále roste jejich podíl na trhu.

V posledních několika letech jsme sestavili naše portfolio tak, abychom upřednostňovali ty oblasti, kde jsme momentálně na špičce nebo máme potenciál vrcholu dosáhnout. To znamená, že naše značky jsou ty, kterým pacienti věří a znovu a znovu se k nim vrací. Jsou to také značky, které mají možnost se rychle přizpůsobovat potřebám našich zákazníků.

Léky na předpis

AKISTAN 50 mikrogramů/ml oční kapky - roztok

Latanoprostum 50 mikrogramů v 1 ml očních kapek. 1 kapka obsahuje přibližně latanoprostum
1,5 mikrogramů.

 

Terapeutické indikace

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí. Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pediatrických pacientů, kteří trpí zvýšeným nitroočním tlakem a dětským glaukomem.

 

 

 

 

STUDIE PŘÍPRAVKU AKISTAN 50 mikrogramů/ml oční kapky - roztok

AKISTAN DUO

Jeden ml roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,8 mg odpovídající timololum 5 mg.

 

Terapeutické indikace

Akistan Duo je indikován u dospělých (včetně starších pacientů) ke snížení nitroočního tlaku (IOP) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními betablokátory nebo analoga prostaglandinů.

 

 

 

 

STUDIE PŘÍPRAVKU AKISTAN DUO

ASICORD 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Asicord je sterilní roztok milrinonu odpovídající milrinonum 1 mg v 1 ml.

 

Terapeutické indikace:

Dospělí

Asicord je indikován ke krátkodobé léčbě (48 hodin) závažného městnavého srdečního selhání v případě, že není účinná běžná udržovací léčba (glykosidy, diuretika, vasodilatancia a/nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory)).

Děti

Asicord je indikován ke krátkodobé léčbě (nejvýše 35 hodin)

 • závažného městnavého srdečního selhání v případě, že není účinná běžná udržovací léčba (glykosidy, diuretika, vasodilatancia a/nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory)),
 • akutního srdečního selhání včetně nízkého srdečního výdeje po operaci srdce.

 

 

 

 

 

STUDIE PŘÍPRAVKU ASICORD 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

COLCHICUM-DISPERT tablety

Colchici extractum siccum normatum 0,52 – 2,42 mg (odp. Alcaloida ut Colchicinum 0,5 mg) v 1 obalené tabletě).

 

Terapeutické indikace:

Akutní záchvat dny. Profylaxe dnavých záchvatů.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých od 16 let.

 

CYRDANAX 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok

1 ml rekonstituovaného roztoku obsahuje dexrazoxanum 20 mg (jako dexrazoxani hydrochloridum).

 

Terapeutické indikace:

Prevence chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené doxorubicinem nebo epirubicinem užívaný mi u dospělých pacientek s pokročilým a/nebo metastazujícím nádorem prsu po předchozí kumulativní léčbě kumulativní dávkou 300 mg/m2 doxorubicinu nebo předchozí kumulativní dávkou 540 mg/m2 epirubicinu pokud je vyžadovaná další léčba antracyklinem.

 

 

 

 

 

STUDIE PŘÍPRAVKU CYRDANAX 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok

FLUMAZENIL PHARMASELECT 0,1 mg/ml injekční roztok

1 ml roztoku obsahuje flumazenilum 0,1 mg.

 

Terapeutické indikace:

Flumazenil je indikován k úplnému nebo částečnému zrušení centrálně sedativních účinků benzodiazepinů u dospělých, dětí a dospívajících od jednoho roku věku. Je proto používán v anesteziologické praxi a v intenzivní péči v následujících situacích:

 

Při anestezii:

 • K ukončení hypnosedativních účinků celkové anestézie navozené a udržované benzodiazepiny u hospitalizovaných pacientů.

 • Ke zrušení benzodiazepinové sedace po krátkých diagnostických a terapeutických výkonech u ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

 • Ke zrušení bdělé sedace vyvolané benzodiazepiny u dětí ve věku > 1 rok

 

Během intenzivní péče:

 • Ke specifickému zrušení centrálních účinků benzodiazepinů za účelem obnovení spontánního dýchání.

 • K diagnostice a léčbě intoxikace či předávkování samotnými benzodiazepiny nebo převážně benzodiazepiny.

 

 

 

 

Glabrin 2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML

Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartras 2,0 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

 

Terapeutické indikace

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku (NT) u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s oční hypertenzí.

 • Jako monoterapie u pacientů, kde je léčba topickými beta-blokátory kontraindikována.
 • Jako doplňková terapie k jiným lékům snižujícím nitrooční tlak, pokud není požadované snížení nitroočního tlaku dosaženo jedním přípravkem.

 

 

 

 

STUDIE PŘÍPRAVKU Glabrin 2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML

NEO-GILURYTMAL potahované tablety

1 potahovaná tableta obsahuje prajmalii bitartras 20 mg.

 

Terapeutické indikace:

 • Symptomatické supraventrikulární tachykardické arytmie, které vyžadují léčbu, jako např.: AV junkční tachykardie, supraventrikulární tachykardie při WPW syndromu, paroxysmální síňová fibrilace.

 • Těžká, život ohrožující komorová tachykardie.

 

 

 

 

 

STUDIE PŘÍPRAVKU NEO-GILURYTMAL potahované tablety