A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

https://www.pharmaselect.cz/uploads/infografika/homepage.png

O onemocnění

Zdraví je nejdůležitější hodnotou lidského života. Společnost Pharmaselect pracuje pro zlepšení kvality lidského života tím, že umožňuje lidem cítit se lépe, prostřednictvím účinné léčby jejich onemocnění. Je pro nás klíčové porozumět potřebám pacientů a jejich nemocem. Spolupráce s pacientskými organizacemi a lékaři - specialisty je jednou z cest, která nám poskytuje důležité informace a napomáhá našemu úsilí přicházet s novými léky a produkty ve zdravotnictví. Pacientské organizace a lékaři poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně. Společnost Pharmaselect aktivně spolupracuje s lékaři i pacientskými organizacemi s cílem zkvalitnit léčbu onemocnění zejména v oblastech BOLEST, DNA, ONEMOCNĚNÍ ZRAKU a zabývá se mimo to speciálními nemocničními produkty.

DNA
Bolest
Onemocnění zraku